Transkript (textversion) av Bebo: del 1

Det du nu kommer få höra är “Bebo: instruktioner för autonomi” som är ett fanzine i ljudform. Detta är en översättning från engelska till svenska av fanzinet “Inhabit: instructions for autonomy”. Orginaltexten kan ni hitta på websidan https://inhabit.global

BEBO: del 1

Vi står inför ett vägval…
VÄLJ VÄG A
Världens undergång.
Det är över.
Sänk ditt huvud och scrolla dig igenom apokalypsen.
Se på medan Silicon Valley ersätter allt med robotar.
Nya fundamentalistiska dödskulter får ISIS att verka som en barnlek. Myndigheterna släpper en geolokaliseringsapp för att ange flyktingar och oliktänkande medan metafascister gräsrotsfinansierar de kommande koncentrationslägren.
Statliga tjänster kollapsar. Politiker använder sig av allt mer omänskliga metoder och vänstern fortsätter med sitt tandlösa skällande. Alltmedan glaciärer smälter, skogsbränder härjar och orkaner dränker ännu fler städer. Uråldriga pester återkommer ur töande permafrost. Oändligt arbete, medan de rika gynnas av fördärvet. Till slut, med vetskapen om att vi inte gjorde någonting, går vi under och delar vår grav med allt liv på planeten.

Eller så kan du välja VÄG B

Början av Det Nästa
Ta ett djupt andetag
och gör dig redo för
en ny värld
En mångfald av folk, rum och infrastrukturer lägger grunden där starka, autonoma territorier tar form. Allting är allas. Land överges för allmänt användande. Teknologin bryts isär – allting blir till redskap och vad som helst ett vapen.
Autonoma leveransvägar krossar ekonomins strypgrepp. Decentraliserade, ickehierarkiska datanätverk möjliggör realtidskommunikation som för samman de som känner av att ett annat liv måste skapas. Medans regeringar bryter samman frodas de autonoma territorierna med en ny känsla av att, för att vara fria, behöver vi vara knutna till jorden och livet på den. Techno-feudalismens utposter plundras på sina resurser. Vi ställer de minskande kontrarevolutionära krafterna inför ett val: helvete eller utopi?- inget av svaren tillfredställer oss. Till slut når vi den yttersta gränsen- vi kan känna rädslan inför friheten, det gemensamma livets omfamning, det mirakulösa och det okända – och vi vet; det här är livet.

Bebo – Del 1: Välj väg A eller välj väg B

Tekniskt sett är detta det 11 avsnittet av den anarkistiska podcasten Motbrus, men det är inte som de tidigare avsnitten. Detta är nämligen det första avsnittet av en serie kortare delar av ett audiozine som går under namnet Bebo.

Ladda ner: MP3.

Detta är det första avsnittet i följetongen “Bebo – instruktioner för autonomi”. Avsnittets namn är “Välj väg A eller välj väg B”. Det är baserat på ett amerikanskt zine som heter Inhabit.

Samtliga ljudeffekter kommer from ambient-mixer.com
Och intro och outromusiken är en sampling av Özgür Baba – Dertli Dolap.

Avsnitt 10, Fängelsestrejk och modernt slaveri i usa

Det 10 avsnittet av den anarkistiska podcasten Motbrus, innehåller en intervju med en amerikansk kamrat som rest runt i såkallade europa och hållt en lång rad föredrag kring fängelsestrejker och det moderna slaveriet i såkallade usa.

Ladda ner: MP3.

Föredraget hölls på kafe 44 hösten 2016. Under hösten 2018 härjade skogsbränder i såkallade kalifornien och frågan blev återigen aktuell efter det att brandbekämpningen till stora delar sköttes av kraftigt underbetalda fångar.

Följ Motbrus på soundcloud!

Motbrus har nu en soundcloud, som enbart kommer lagra det absolut senaste avsnittet, de tidigare avsnitten får en besöka vår blogg för att kunna lyssna på. Det gör det möjligt att prenumerera på vår pod via soundcloud eller använda en pod app.
Motbrus now have a soundcloud for hosting the latest episode, for any older posts you will have to revisit this blog. This is to allow for following our pod using soundcloud subscriptions or using a pod app.

Avsnitt 9, Helsinki utan nazister

Det 9 avsnittet av den anarkistiska podcasten Motbrus, innehåller en intervju med två finska kamrater som är del i förberedelserna för en kommande antifascistisk demonstration den 6 december.

Ladda ner: MP3.

Den 6 december så arrangeras en antifascistisk demonstration i Helsinki (Helsingfors), detta initiativ sker ursprungligen som ett svar på att nordens fascistiska och patriotiska strömningar försöker etablera denna dag som en patriotisk tradition. Det ser vi väl till att förhindra?

Continue reading Avsnitt 9, Helsinki utan nazister

Avsnitt 8, Reproduktion och Antifascism

Det 8 avsnittet av den anarkistiska podcasten Motbrus, denna gång ett föredrag om reproduktion och antifascism. 

Ladda ner: MP3.

Reproduktion & Antifascism

Ett föredrag kring relationen mellan fascismen och deras syn på rättigheterna kring föräldraskap och aborträtt, samt de möjligheter och öppningar detta ger oss i vårt antifascistiska arbete, inspelat på göteborgs radikala bokmässa tidigare iår.

Avsnitt 7, Afrin Blöder

Det 7 avsnittet av den anarkistiska podcasten Motbrus, denna gång ett budskap från en grupp som genomfört aktioner i stockholm i solidaritet med Afrin och YPJ/YPG.

Ladda ner: MP3.

DEFEND AFRIN
Ett anonymt pressmeddelande med anledning av aktioner under tisdagen den 13e mars i Stockholm.

Continue reading Avsnitt 7, Afrin Blöder

En anarkistisk podcast som ges ut oregelbundet och vid behov.